Vánoční závod
Vánoční závod pořádá RK OK1KHK, vždy 26.prosince ve dvou etapách 
8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00 UTC.

Závodí se v pásmu 144 MHz CW, SSB a FM.
Výzva do závodu : "CQ TEST" / "Výzva vánoční závod" .
Závodní kód : RS/RST, pořadové číslo QSO a LOC (např.: 59 001 JO70WE)

V obou etapách pořadová čísla spojení pokračují průběžně 
( druhá etapa tedy nezačíná číslem QSO 001-pokud jste se zúčastnili 1. etapy).
V každé etapě je možno navázat se stanicemi jen jedno QSO bez ohledu na druh
provozu.( tedy se stanicí je možno QSO opakovat v druhé etapě ).
Soutěžící stanice musí závod absolvovat v obou etapách ze stejného QTH.

Bodování: za 1km překlenuté vzdálenosti =1 bod.Za QSO ve vlastním LOC=1 bod.

Závod je vypsán pro kategorii SINGLE a MULTI pro stanice OK/OM.
Výsledkové listiny pro obě kategorie budou vytvořeny společně pro OK/OM .

QSO s ostatními zahraničními stanicemi do závodu se počítají, 
pokud tyto předávají předepsaný kód.
Logy zahraničních stanic budou použity pro kontrolu.
Není možné využívat DX cluster , chat ON4KST a pod.
Rovněž neplatí QSO přes převaděče.

Deníky ve formátu *.EDI do 10 dnů pošlete na :
 http://vkvzavody.moravany.com
 e-mailem na ok1ia@seznam.cz
 PR  ok1ia@nagano.cz
 poštou na adresu: Jan Moskovský
          Čajkovského 923/62
          500 09 Hradec Králové

Stanice, která pošle deník psaný ručně, nebo na mechanickém psacím stroji,
nemusí vypočítávat body. Takovéto deníky budou pořadatelem přepsány do
digitální podoby a zařazeny k hodnocení.
Deníky vytištěné z počítače a v jiných formátech, budou použity jen pro
kontrolu (CHECK).

Do formátu EDI pište všechny údaje, jak Vám je program nabízí, včetně
poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla.
Kategorie pište Single nebo Multi ! ( ne I. nebo II. atd. !)
Rozhodnutí pořadatele ve sporných případech je konečné.
Pro Vánoční závod doporučuji použít nově upravený soutěžní SW deník LOCATOR 12.23
od Jardy OK1DUO,
který si můžete stáhnout tady z: 
http://ok1duo.nagano.cz/util/loc1223.exe 
nebo z 
http://ok1khq.vysokemyto.cz/util/loc1223.exe
nebo z paketu AMASW/DENIKY
manuál je tady:
http://ok1khq.vysokemyto.cz/util/atalanta_locator_manual.pdf


Za RK OK1KHK, OK1IA-hlavní rozhodčí.