Vysílací základna OK1KPA - QTH: Spálava - Loc: JN79US - 663 m ASL

Pozice kopce Spálava je vyznačena červenou šipkou.Maps - Czech Republic