Aktualizace 23.4.2005
 OK1FWG, OK1SAT
 Popis ovládání převaděče OK0BS - Pardubice

QTH: PARDUBICE , CZECH REPUBLIC , LOC: JO70VA , ASL: 270 m
Repeater OK0BS - RX: 431.150 MHz , TX: 438.750 MHz , TONE: 118.8 Hz

Převaděč je možno používat jen při řádné vlastní identifikaci stanice !!!
Takže než si začnete "hrát" s převaděčem, uveďte vlastní volací značku.

Pokud máte nějaké užitečné zařízení (venkovní teploměr ap.), které by se k tomu kontroleru převaděče nechalo připojit, ozvěte se.

Controler repeateru umožňuje zadávat pomocí DTMF a přehrávat různé druhy zpráv:
1) DVR - Digital Voice Recorder - volně namluvitelné zprávy (obdoba tel. záznamníku)
2) MM  - Machine mailbox - pevně definované anglicky mluvené zprávy
3) BBS - Buletin Board System
4) Demo messages - různá oznámení
5) Touch-Tone Pad Test - test klávesnice DTMF
6) VRT - Voice Response Telemetry - měření veličin a jejich oznámení v syntetické řeči


DVR - Digital Voice Recorder
Umožňuje nahrávání a přehrávání digitalizovaných zpráv do/z paměti. Používá se na převaděči především pro věřejný mailbox. DVR poskytuje automatickou správu audio stop hlasové schránky na základě příkazů pomocí DTMF. Uživatelé mohou zanechat hlasovou zprávu jiným uživatelům nebo si ji vyzvednout od jiných. Hlasová schránka je zcela nezávislá na ostatních hlasových schopnostech převaděče.

Ve skutečnosti jsou zde dva mailboxy - "veřejný mailbox" a "semi-privátní mailbox". 
Věřejný mailbox se používá nejsnadněji, protože každý používá stejný kód pro čtení a ukládání zpráv. Semi-privátní mailbox funguje jako PO Box a vyžaduje, aby uživatelé měli a znali svůj dvoumístný kód pro čtení zpráv a znali i kód jiných uživatelů jimž chtějí zprávu zanechat.


Veřejný mailbox

Zanechání zprávy jinému uživateli je velmi jednoduché. Uživatel zadá příkaz pro uložení zprávy - "0*". DVR odpoví přehráním zprávy "A pro koho to je?", uživatel řekne značku dané stanice, DVR poté vyzve k nahrání zprávy "Můžeš mluvit", uživatel pak má až 60sec pro namluvení zprávy. Poté DVR oznámí "Zpráva byla uložena".

Pro zjištění, zda je v systému uložena nějaká zpráva se zadá příkaz "0". DVR přehraje seznam volacích značek stanic, pro něž je zde uložena zpráva. Pořadí volací značky v seznamu určuje i pořadí zprávy. Pokud je tedy pro danou stanici ulořena zpráva na n-tém místě v pořadí, zadáním příkazu "0n", kde n=pořadí, přehraje se n-tá zpráva. Právě přehraná zpráva se dá smazat příkazem "0**".

Příkaz Popis
0 seznam zpráv ve veřejné schránce
0n přehrání n-té zprávy (n=1-9)
0* uložení zprávy
0** smazání právě přehrané zprávy

V některých identifikacích převaděče je, pokud jsou zde nějaké zprávy, oznámeno "A je tady zpráva pro....." následováno výčtem volacích značek stanic, pro něž jsou zde zprávy.

Ještě je potřeba zmínit jednu funkci, která s tímto souvisí a to možnost přehrát část relace zpět prostřednictvím vysílače převaděče bez uložení do schránky. Příkaz:

0*** audio-check

Zadá se příkaz 0*** a odklíčuje se. Po opětovném zaklíčování začíná vlastní nahrávání a po odklíčování je vše dosud zaznamenané přehráno zpět prostřednictvím vysílače převaděče.


Privátní malbox 

Prefix mailboxu = 0

Privátní mailbox se používá podobně jako věřejný mailbox, ale přidává se zde ještě číslo
slotu/uživatele (cs=00-99).

Zprávy se ukládají postupně pod volací značkou stanice, které je zpráva určena. DVR vyzývá uživatele formou krátkých dotazů a vede ho tak při ukládání zprávy.

Příkaz Popis
0xx čtení zprávy ze slotu xx (xx=00-99)
0*xx nahrání zprávy do slotu xx
0** smazání právě přečtené zprávy

Příklad:
Nahrání zprávy pro uživatele s číslem 73. Mailbox prefix je 0. Zaklíčovat a vložit 0*73. Po výzvě "Můžeš mluvit..." se namluvená zpráva uloží do slotu 73. Uživatel 73 může zjistit zda je pro něj uložena zpráva vložením 073. Uložená zpráva je mu přehrána a může být následně smazána zadáním 0**. (Oproti veřejnému mailboxu zde odpadá dotaz "A pro koho to je?" neboť adresát je již určen číslem uživatele.)MM - Machine mailbox
Zprávy typu Machine mailbox si můžeš přehrát příkazem: 2 číslo číslo
- pokud tam jsou zprávy, vypíše je to
- pokud ne, hláška "End of messages"

Teď je nastaveno toto:
01 - OK1FWG
02 - OK1DOZ
03 - OK1AYR
04 - OK1DXO
05 - OK1VYE
06 - OK1DXF
07 - OK2IVP
08 - OK2XOI
09 - OK1OM
10 - OK1ISW
11 - OK1SAT
12 - OK1VDJ

Smazat nebo přidat další samozřejmě lze. Ozvete se, máte-li zájem.

Machine mailbox - prefix: 2

Zprávy v tomto mailboxu jsou přednastavené poznámky, které může jeden uživatel zanechat druhému. Každý uživatel má přidělen svůj tzv. call slot (svoje číslo schránky). Pokud se v mailboxu nachází nějaká zpráva, převaděč o tomto v pravidelných intervalech informuje oznámením "Messages".

Přednastavené poznámky:
Message #0 - "What's about Charlie?"
Message #1 - "Call me on the phone"
Message #2 - "Call me on the phone tonite"
Message #3 - "Call me on"
Message #4 - "Call me on the machine tonite"
Message #5 - "Call me a.s.a.p."
Message #6 - "Call me a.s.a.p., cancel in 2 hours"
Message #7 - "Call home"
Message #8 - "Call home a.s.a.p."
Message #9 - "Call XYL at work"

a.s.a.p. = As soon as possible (co nejdříve)

Tyto poznámky mohou být buď v morse nebo v syntetické řeči (anglicky) a jejich obsah lze upravit podle potřeby, takže pokud máte nějaký návrh, neváhejte jej předložit.

Příklady použití:
(cs = call slot, číslo uživatelovy schránky, 00-99 - musí být dvě číslice!)

Příkaz Popis
2 dotaz na přítomnost zpráv 
(odpověď: "Empty" nebo "Messages for...")
2*(0-9) přehrání poznámky 0-9 z mailboxu
2(cs1)(cs2)(message 0-9) uložení zprávy 0-9 pro uživatele1 od uživatele2
2(cs1)(cs2)(message 0-9)*(až 8 číslic) uložení zprávy 0-9 pro uživatele1 od uživatele2 a přidání tel. čísla
2(cs) vybrání zprávy pro (call slot)
2(cs)* smazání zprávy pro (call slot)
2(cs1)(cs2) poznámka "Call sign 1" from "Call sign 2"

Příklad:
Uložení zprávy č.1 z call slotu 06 do call slotu 03 s přidáním telefonního čísla 97542823:

203061*97542823

Když to budeme chtít vymazat, zadáme: 203*

cs 78 je vyhrazen pro kontrolního operátora
cs 79 je vyhrazen pro systém


Machine mailbox
Když jde identifikace převaděče, tak pokud se ozve hláška "Messages", znamená to, že jsou v machine mailboxu nějaké zprávy. Zadáním "2" se získá seznam, pro koho jsou zde uloženy zprávy ("Messages for ......").

Machine Mailboxu také umožňuje kromě třeba tel. čísla, které může být až 15 čísel dlouhé, může být uveden i kmitočet, takže třeba při použití #3 zprávy se nechá zadat:

Např.:  "Call me on 145.400 MHz", kde "mega" je klavesa B a "Hertz" je klavesa *.

Takže třeba vzkaz pro OK1SAT od OK1FWG "Call me on 145.400 MHz" by byl:

211013*145400B*


BBS - Buletin Board System

Přes demo prefix "73" se nechají přehrát i zprávy z BBS.

Příkaz Popis
73**1 "Information from OK0BS repeater" následováno přehrátím hlasové zprávy (pokud je nahrána) 
73**2 "New messages in bank 1" - upozornění na 1. (předchozí) zprávu - může být nahrazena za něco smysluplnějšího
73**3 Hodnoty napětí na převaděči (ne všude reálné hodnoty)
73**4 Hodnoty udávající čas běhu vysílače převaděče, počet naklíčování, počet telefonních hovorů a příkazů přes DTMF
73**5 Hodnoty teplot na převaděči (ne všude reálné hodnoty)

Demo prefix "73" se nechá použít i pro přehrání značek z machine mailboxu:

Např.:
7301 - přehraje značku uloženou pod číslem 01 a přidá demo zprávu "Hi, I am Romeo, the automatic controller operator, at your service"Demo messages
Uživatelé mohou po zadání příslušného kódu a Demo prefixu získat z převaděče různá oznámení jako jsou ID, oznámení o timeoutu a verzi firmware controleru.

Demo prefix = 73

Příkaz Popis
730 Iniciační ID zpráva (náhodně vybraná)
731 Vynucená CW ID
732 Anxious ID zpráva
733 Pending ID 1 zpráva
734 Pending ID 2 zpráva
735 Pending ID 3 zpráva
736 Speciální ID zpráva
737 Zpráva pro Repeater timeout
738 Zpráva o ukončení repeater timeoutu
739 čas
73* Firmware Revision Level


Touch-Tone Pad Test = test klávesnice
Pomocí této funkce si mohou uživatelé ověřit funkčnost své DTMF klávesnice a dekódování jednotlivých kláves. Kontroler po zadání povelu přečte zpět sekvenci zadaných kláves. Tato sekvence může být až 32 kláves.

Pad Test Prefix = 4

Př.: Zadáme-li např. 41234ABCD*#, převaděč odpoví: "one two three four alfa bravo charlie delta sierra pappa"VRT - Voice Response Telemetry
Kontroler RC-850 disponuje možností měření různých veličin a jejich oznámení v syntetické řeči na požádání. Hodnoty jsou měřeny periodicky a ukládají se i nejnižší a nejvyšší naměřené hodnoty spolu s datem a časem. Naměřené údaje mohou být vloženy do jakékoliv programovatelné zprávy.  16 analogových vstupů s analog/digitál převodníky schopných měřit napětí mezi 0-5Vdc.


Kanál č.                    Popis
====================================================
0                        Time of Day
1-16                    Hardwarové analogové vstupy 1-16, hlášení založeno na stupnici a jednotkách měření přiřazeného k analogovému kanálu

VRT Prefix = 89

891    - rychlost větru, v MPH (např. s Heathkit ID-1590)
892    - směr větru (North, East,...)
893    - směr větru (ve stupních)
894    - Deviation (v kHz)
895    - Frequency error (+/- Hz), kmitočtová odchylka
897    -    Quieting percentage (v %), procento umlčení squelche
898    - Signal strength (ve stupních S), S-Metr
899    - Teplota
..
..
8914    - teplota chipu kontroleru
8917    - okamžitá rychlost větru  v MPH (s Heathkit ID-1590)
8918    - 5-sec. průměrná rychlost větru v MPH (s Heathkit ID-1590)
8919    - 5-min. průměrná rychlost větru v MPH (s Heathkit ID-1590)
8920    - okamžitý směr větru (s Heathkit ID-1590)
8921    - 5-sec. průměrný směr větru (s Heathkit ID-1590)
8922    ---
8923    - barometrický tlak (s Heathkit ID-1990)
8924    ---
8925    - počet naklíčování převaděče
8926    - počet minut běhu TXu převaděče
8927    - počet telefonních hovorů
8928    - počet přístupů k mailboxu
8929    - počet zadaných povelů
8930    ---
8931    - perioda Time outu od posledního Time outu
8932    - počet zpráv v mailboxu

Je potřeba si uvědomit, že toto je jen základní výčet a navíc, v současné době není kromě interních měření prováděno žádné jiné, resp. je, ale hodnoty neodpovídají, protože zde není připojeno žádné HW zařízení. Proto je třeba síla signálu z S-metru hlášena nyní jako "S9 +60". Pokusíme se některá měření opět zprovoznit. Pokud byste někdo měl nějaký vhodný převodník x/volty, uvítáme takovou informaci.


Foto převaděče OK0BS a OK0S naleznete na http://www.ok1kpa.com/prevadec.htm